Swim Wales

Page Title Divider

Swim Wales

Swim Wales is the National Governing Body for Swimming, Diving, Masters, Open Water, Artistic Swimming and Water Polo in Wales.

Aquatics is for everyone and we are committed to developing the sport in an inclusive, equitable and fair way. Our vision at Swim Wales is to be "A world leading National Governing Body delivering Aquatics for everyone for life and supporting a nation to become aquatically active.” 


Nofio Cymru yw'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Nofio, Plymio, Nofio Meistr, Dŵr

Agored, Nofio Artistig a Polo Dŵr yng Nghymru. Mae chwaraeon dŵr ar gyfer pawb a rydym wedi ymrwymo i ddatblygu'r gamp mewn ffordd gynhwysol a theg.

Gweledigaeth Nofio Cymru yw bod yn ‘’Gorff Llywodraethu Cenedlaethol o safon fyd-eang sy'n darparu chwaraeon dŵr i bawb am oes ac yn cefnogi cenedl i fod yn actif yn y dŵr.”